Participants

To be invited Participants

SPEAKERS

Elites and experts from both China and Switzerland gather at Two Lakes Forum.

Zhu Congjiu

Xu Liyi

Chu Xiaoming

Éric Bertinat

Yao Feng

Gao Jian

Zhong Rongsa

Wang Zhongmin

Jeremy Huff

Stephane Garelli

Yu Shengfa

Chen Yuemeng

Sarah Chen

Jeff Liu

Zhang Jingke

Zhang Xi

Li Zhiguo

Marc Lussy

Teng Weifang

Ben Shenglin

Meng Hui

Yang Yiqing

Giancarlo Caldognetto

Chen Xiaosheng

Wang Shengzu

Guo Sheng

Jin Lei

Quentin Charles Reyes

Zhang Jianguang

Wang Han

Register as a guest

Fill out forms and send them
Awesome Image